Kwaliteitsbeleid

De orthodontist is ingeschreven in het tandarts-specialistenregister en is lid van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten. Dit verplicht ons te voldoen aan de kwaliteitseisen die aan orthodontisten worden gesteld. In ons kwaliteitsbeleid zijn verschillende aandachtspunten opgenomen.

Nascholing

De orthodontisten nemen zeer frequent deel aan congressen en cursussen en geven lezingen en cursussen. Alle andere teamleden nemen geregeld deel aan cursussen om hun kennis en vaardigheden op een hoog niveau te houden.

Visitatie

Eens per vijf jaar wordt de praktijk gevisiteerd door collega’s als onderdeel van het visitatieprogramma van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten. Tijdens deze visitatie wordt de praktijk beoordeeld door ervaren collega’s.

Werkoverleg

Er vindt structureel overleg plaats tussen de orthodontist, praktijkmanager, assistenten en overige medewerkers. In deze overleggen bespreken we algemene voortgang, verbeterpunten en ontwikkelingen. Verder vindt ook regulier overleg plaats met andere behandelaars zoals kaakchirurgen, tandartsen, fysiotherapeuten etc.

Certificering

De praktijk is ISO 9001 gecertificeerd. Dit betekent dat alle behandelingen die in de praktijk worden verricht, zijn vastgelegd in gedetailleerde procedures en protocollen.

Erkend leerbedrijf

Orthodontiepraktijk Gouda is een officieel erkend leerbedrijf. Bij de praktijk zijn stagiaires werkzaam.

Klachten of suggesties? We horen graag van je!

In onze praktijk werkt een team van mensen die het beste met je voorhebben. We hebben in de afgelopen jaren al veel mensen geholpen die heel tevreden zijn. Toch kan het voorkomen dat er iets mis gaat, we zijn immers niet perfect. Als dat zo is dan horen we graag van je. We zullen ons altijd inzetten om samen met jou aan een tevreden oplossing te werken.

Stuur ons een bericht