dochter_moeder
Swart-orthodontie-mondhygiene-2
Orthodontie-check

Mondhygiëne 

Matige of slechte mondhygiëne kan gaatjes, ontkalkingen, verkleurde tanden en tandvleesziekten veroorzaken. Als het niet lukt om instructies na te komen kan dit leiden tot een langere behandeling, maar ook tot een minder goed resultaat. Bij beslist onvoldoende medewerking van de patiënt (ouders) kan het zelfs nodig blijken een behandeling voortijdig te staken. Als om enige reden een behandeling voortijdig wordt beëindigd, kan dit negatieve gevolgen voor het gebit van de patiënt hebben.

Een goede monhygiëne is een eerste vereiste bij een orthodontische behandeling. Liever scheve gave tanden, die goed vast in het bot staan, dan rechte tanden met gaatjes en teruggetrokken tandvlees. Zorg dat vóór de controle/behandeling de tanden altijd goed gepoetst zijn. Neem zonodig een tandenborstel mee naar de praktijk. Mocht de mondhygiëne bij voortduring onvoldoende zijn, kan het noodzakelijk zijn de behandeling voortijdig af te breken, om schade aan de tanden of tandvlees te voorkomen.


Nazorg

Na de actieve behandeling, waarbij de tanden worden verplaatst, volgt nog een fase waarin het behaalde resultaat wordt gestabiliseerd. Dit gebeurt met losse of aan de tanden vastzittende apparatuur. Ook deze fase moet worden gecontroleerd. Aan het einde van de orthodontische behandeling zullen er soms nog kleine onvolkomenheden zijn in de manier, waarop de tanden contact met elkaar maken. Inslijpen door de tandarts of orthodontist kan daarom nodig zijn als fijne instelling van het op elkaar sluiten. Het kan ook nodig zijn om een klein beetje glazuur weg te slijpen tussen de tanden in; dit kan de kans verminderen dat tanden later weer iets gaan schuiven.

De ontwikkeling van verstandskiezen is de afronding van de wisseling. De verstandskiezen moeten daarom door de tandarts of orthodontist regelmatig worden beoordeeld. Dat een orthodontische behandeling werd voltooid, is geen garantie voor levenslang rechtstaande tanden. Echter alles zal worden gedaan om het bereikte resultaat te behouden. Daarvoor zal in de regel zogenaamde retentie apparatuur nodig zijn om de tanden op hun nieuwe plaats te behouden. Patiënten die hun retentie apparatuur niet trouw dragen, zien vaak hun tanden verschuiven.

Na 1 tot 3 jaar retentie-apparatuur is de stand van de tanden zo stabiel mogelijk. Elke verandering na die tijd is het gevolg van natuurlijke oorzaken. Het verschuiven van tanden komt ook voor bij mensen, die geen orthodontische behandeling hebben gehad. Daarom moeten kleine onregelmatigheden, vooral van de ondertanden, worden geaccepteerd als het best mogelijke resultaat in de gegeven omstandigheden.

Een orthodontische behandeling is, zoals elke medische behandeling, niet geheel vrij van risico’s, bijvoorbeeld het korter worden van de wortels, het afsterven van de zenuw en grijs worden van de tand, het terugtrekken van het tandvlees of het ontstaan van vlekjes/gaatjes of andere beschadigingen in het glazuur van de tand of kies. Hoewel de risico’s erg klein zijn, zijn zij niet geheel uit te sluiten. Tenslotte kunnen zich kaakgewrichtsproblemen voordoen vóór, tijdens of na een orthodontische behandeling. Als dit probleem zich voordoet, kan een aanvullende behandeling nodig zijn.

Suggesties en opmerkingen

Heb je een suggestie, opmerking, compliment of klacht? Dan horen wij dat graag. Je kunt ze altijd aan ons doorgeven. Dit kan in onze praktijk zelf, maar ook via het contactformulier of telefonisch. Wij staan je graag te woord.

Stuur ons een bericht