Niet nagekomen afspraak (no-show)In de Nederlandse media is er de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor het fenomeen no-show in de mondzorg. Per behandelaar worden gemiddeld maar liefst 3,6 afspraken per week niet nagekomen wat tot hoge kosten leidt. Conform landelijke richtlijnen brengen tandartsen en mondhygiënisten voor een niet nagekomen afspraak de kosten in rekening (Declaratiecode is C90: “Niet nagekomen afspraak). Deze kosten vallen niet onder de dekking van je (aanvullende) zorgverzekering en moet je dus zelf betalen. 

Helaas worden wij ook met deze problemen geconfronteerd. Het komt geregeld voor dat patiënten niet, of veel te laat, op hun afspraak verschijnen. Dat is heel vervelend, er staat namelijk een team klaar, die in die tijd geen zorg kan verlenen. Dit kost de praktijk veel geld.

 

Verantwoordelijkheid van jou als patiënt

Het is de verantwoordelijkheid van een patiënt om een afspraak goed te noteren, deze op te volgen of minimaal 2 werkdagen van tevoren te verplaatsen. Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, sturen wij van iedere afspraak een digitale herinnering per bericht of e-mail. Aan de balie wordt op verzoek ook een afspraakkaart verstrekt. Het versturen van afspraak herinneringen zijn een extra service die we bieden. Het ontslaat je dus niet van je eigen verantwoordelijkheid.

Kosteloos verplaatsen kan minimaal 2 werkdagen vooraf

Indien je uiterlijk 2 werkdagen vooraf per telefoon contact neemt kun je een gemaakte afspraak gegarandeerd kosteloos wijzigen. Wij hebben dan namelijk voldoende tijd om de vrijgekomen tijd aan een andere patiënt te plannen. Is de tijd vooraf korter? Neem dan toch contact op. We kijken graag met je mee naar een oplossing en zullen indien mogelijk meewerken aan je wensen.Ben je acuut ziek geworden of is er een andere calamiteit waardoor je niet op de afspraak kan komen?

Bel dan z.s.m., toch uiterlijk vroeg in de ochtend op de dag zelf, om dit door te geven.
 

Landelijke richtlijnen en praktijkregels

Natuurlijk gaan wij er van uit dat je niet opzettelijk niet komt opdagen. Toch kunnen, ongeacht de reden, conform de landelijke richtlijnen door tandartsen en mondhygiënisten de kosten in rekening worden gebracht. Een praktijk mag als maximum de kosten van de voorgenomen behandeling in rekening brengen. Bij onze praktijk beslist de behandelaar per geval of er al dan niet een rekening wordt gestuurd. Deze aanpak is vastgelegd in de huisregels van onze praktijk.

Voor een fijne samenwerking …

Maak je een afspraak voor een controle of een behandeling bij onze praktijk?

  • Noteer de afspraak direct in je agenda;
  • Weet je de datum of het tijdstip niet helemaal zeker meer? bel ons z.s.m.;
  • Heb je geen herinnering ontvangen? Kijk eerst in de 'spam' of ' reclame' box van je e-mail;
  • Bij twijfel, neem altijd contact op. Immers, voorkomen is voor alle betrokkenen beter dan een ‘no-show’;
  • Zorg dat je 5 minuten voor aanvang aanwezig bent op je afspraak en meld jezelf aan bij de receptie.

Stuur ons een bericht