Een orthodontische behandeling is net zoals iedere medische handeling niet geheel vrij van risico’s. De risico’s zijn zelden ernstig, maar ze moeten wel bekend zijn. Deze informatie kun je mee laten wegen in je beslissing om al dan niet aan een orthodontische behandeling te beginnen.

1. Wortelverkorting

Een orthodontische behandeling kan verkorting van de wortels van de tanden of kiezen tot gevolg hebben. Het is helaas niet precies bekend wat de oorzaak hiervan is en het is meestal ook niet te voorspellen welke patiënten wortelresorptie krijgen. Wortelverkorting stopt na het beëindigen van de behandeling, dus vanaf het moment dat de beugel niet meer op de tanden drukt. Om een idee te krijgen of ernstige verkorting kan optreden, maken we een röntgenfoto na ongeveer een half jaar behandeling met brackets. We kunnen dan een inschatting maken of de behandeling veilig kan worden voortgezet.

2. Gaatjes

Indien de mondhygiëne niet optimaal is, kunnen vlekjes, gaatjes of andere beschadigingen in het tandglazuur ontstaan. Ook kan het tandvlees ontstoken raken. Het is belangrijk dat je eigen tandarts tijdens de orthodontische behandeling de gezondheid van het gebit en tandvlees blijft bewaken.

3. Teruggetrokken tandvlees

In een enkel geval kan het voorkomen dat het tandvlees van één of meer tanden na de orthodontische behandeling iets naar beneden is verplaatst. Hoe vaak dit een direct gevolg is van de beugel of veroorzaakt wordt door andere factoren die gelijktijdig een rol spelen, is niet bekend.

4. Allergie

Allergieën voor bepaalde materialen kunnen bestaan of ontstaan. Een allergie voor nikkel is een van de meest voorkomende vormen van 'contact-allergie’. Helaas is voor de meest gebruikte producten die nikkel bevatten geen vergelijkbaar goed alternatief voorhanden. In geval van een allergie zullen we zo nodig in overleg met jou op zoek gaan naar alternatieve materialen.

5. Beschadiging van snijtanden

Soms kunnen de randjes van je snijtanden afbrokkelen als gevolg van bijten op de brackets of andere kleine onderdeeltjes van je beugel. Dit gebeurt zelden bij gezonde voortanden maar het kan gebeuren als er kleine haarscheurtjes in het glazuur aanwezig zijn ten gevolge van een eerdere beschadiging.

6. Kaakgewrichtsklachten

Incidenteel kunnen kaakgewrichtsklachten ontstaan tijdens of na een orthodontische behandeling. Dit uit zich in pijn in het gewricht, hoofdpijn of oorpijn. Ook kan kraken of knappen van het kaakgewricht voorkomen. Deze klachten kunnen ook toevallig gelijktijdig met de orthodontische behandeling ontstaan. Het is raadzaam om het bestaan van kaakgewrichtsproblemen aan de orthodontist te melden.

7. Behandeling door derden

Vaak worden orthodontische behandelingen in combinatie met een kaakchirurg, tandarts of parodontoloog uitgevoerd. Het geven van informatie over risico's verbonden aan deze behandelingen valt onder verantwoording van de desbetreffende behandelaar. Het is daarom verstandig om de risico's van deze behandelingen vóór de ingreep te bespreken met de betreffende behandelaar.

8. Ankylose

Een tand of kies kan vergroeid zijn met het kaakbot of tijdens de behandeling hiermee vergroeid raken. Het is niet mogelijk om die tand of kies met een beugel te verplaatsen. Ook kan het gebeuren dat een tand of kies gewoon niet wil doorbreken. Voor deze onvoorziene zaken is meestal geen duidelijke reden aan te geven. Behandeling kan bestaan uit het trekken van de tand, chirurgisch vrij leggen, chirurgisch terugplaatsen of een prothetische vervanging.

9. Pijnklachten en pijnstillers

Na het plaatsen of bijstellen van de beugel zijn tanden en kiezen meestal een paar dagen gevoelig, vooral bij het kauwen. Deze last is zeker niet voor iedereen gelijk. Meestal gaan de tanden en kiezen ook wat los zitten, dit is normaal. De meeste van deze problemen gaan na een paar dagen vanzelf over. Je kunt voor een korte periode pijnstillers slikken, die bij de drogist verkrijgbaar zijn. Neem vooral géén ontstekingsremmers (NSAID’s) of aspirine, want die remmen de tandverplaatsing. Als de beugel net geplaatst is, heb je er misschien hinder van bij het praten. Ook kan het zijn dat de beugel ergens op het tandvlees, de mondbodem of de wangen drukt. Natuurlijk kun je bij twijfel of hardnekkige pijnklachten altijd contact opnemen met de praktijk.

10. Gebruik van medicijnen

Sommige medicijnen hebben invloed op de tandverplaatsing en kunnen deze in een enkel geval zelfs volledig stopzetten. Te denken valt aan:

  • NSAID's( onstekingsremmers) en aspirine
  • Corticosteroïden
  • Calciumregulerende middelen

Het is daarom van belang dat je ons altijd op de hoogte brengt van eventueel medicatiegebruik en verandering van medicatie.

11. Gezondheidsvragenlijst

Aan het begin van de behandeling word je gevraagd een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Eventueel wordt deze vragenlijst met je besproken. Wij verzoeken je nadrukkelijk om deze vragenlijst zorgvuldig en volledig in te vullen. Je zou misschien denken dat algemene gezondheidsaspecten niet belangrijk zijn voor de orthodontische behandeling, maar dit is vaak toch het geval. Mochten er tijdens de behandelingen veranderingen optreden in gezondheidstoestand of medicatie, ook dan is het belangrijk dat je ons hiervan op de hoogte houdt.

Suggesties en opmerkingen

Heb je een suggestie, opmerking, compliment of klacht? Dan horen wij dat graag. Je kunt ze altijd aan ons doorgeven. Dit kan in onze praktijk zelf, maar ook via het contactformulier of telefonisch. Wij staan je graag te woord.

Stuur ons een bericht