Tarieven Orthodontie 2021

(per 1 januari 2021)
Code Consultatie en diagnostiek Tarief
F121A Eerste consult 22,91
F122A Vervolg consult 22,91
F123A Controlebezoek 14,33
F124A Second opinion  108,53
F125A Maken gebitsmodellen 17,53*
F126A Beoordelen gebitsmodellen 63,29
F127A Multidisciplinair consult, per uur
(Multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van 5 minuten)
141,87
F130A Uitgebr. onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder 108,53
F131A Vervaardigen van diagnostische set-up 49,18*
F132A Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 17,53*
F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 63,29
Code Röntgenonderzoek Tarief
F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4cm) 16,88
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto 16,88
F155A Orthopantomogram (OPT) 30,79
F156A Beoordeling orthopantomogram (OPT) 18,05
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto (RSP) 19,29
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto (RSP) 53,84
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 19,29
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 53,84
Code Behandeling Tarief
F411A Plaatsen beugel categorie 1 (bijv. plaat) 118,25*
F421A Plaatsen beugel categorie 2 (bijv. headgear) 123,68*
F431A Plaatsen beugel categorie 3 (bijv. activator) 142,63*
F441A Plaatsen beugel categorie 4 (bijv. Herbst, RME) 151,95*
F451A Plaatsen beugel categorie 5 (slotjesbeugel ,1 tandboog) 359,49*
F461A Plaatsen beugel categorie 6 (slotjesbeugel, 2 tandbogen) 584,78*
F471A Plaatsen beugel categorie 7 (bijv. Invisalign) 567,51*
F481A Plaatsen beugel categorie 8 (ling./pal. slotjesbeugel 1 tandboog) 442,93*
F491A Plaatsen beugel categorie 9 (ling./pal. slotjesbeugel 2 tandbogen) 582,18*
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak 98,49*
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 29,49
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 29,49
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 29,49
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 29,49
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 34,21
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 42,77
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 42,77
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 51,32
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 64,15
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (categorie 1 t/m 9) 29,94
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 29,94
F532A Nacontrole beugel categorie 5,7,8 34,21
F533A Nacontrole beugel categorie 6,9 42,77
Code Diversen Tarief
F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur 125,73*
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren 123,68*
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 27,13*
F721A Trekken tand of kies 45,22
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde Kwadrant 33,76
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 84,72*
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie 13,52
F810A Reparatie of vervanging van beugel cat. 1 t/m 4 vanwege slijtage kostprijs
F811A Reparatie of vervanging van beugel 29,72*
F812A Herstel of vervanging retentie-apparatuur 39,17*
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak 39,17*
F814A Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt 39,17*
F815A Verwijderen spalk 6,03
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie 2.432,50
Code Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening Tarief
F900A Informatieverstrekking, per 5 minuten 13,73
F901A Onderlinge dienstverlening Maximum
* exclusief materiaal- en/of techniekkosten

De materiaal- en/of techniekkosten kunnen per patiënt variëren. De kostenscheiding tussen de prestatie en de techniek- en materiaalkosten is gemaakt om de transparantie voor de klant zo optimaal mogelijk te maken.

De tarieven orthodontie zijn landelijk door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) wettelijk vastgestelde bedragen, behorende bij de Algemene Bepalingen voor het specialisme dentomaxillaire orthopaedie.

PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Deze bedragen en codes zijn geldig vanaf 1 januari 2021. Indien er sprake is van Schisis of een soortgelijke aandoening zijn er andere codes en bedragen van toepassing, zie:
NZA Orthodontische zorg

Behandeling  van patiënten, niet vallend onder B en/of C


Vergoeding

Orthodontie wordt vrijwel nooit vanuit de basisverzekering vergoed, ook niet bij kinderen. De enige uitzondering is als er sprake is van een ernstige ontwikkeling- of groeistoornis van de mond, het gebit of de kaak. Als dit niet het geval is, wordt de beugel dus niet vergoed vanuit de basisverzekering. Is jouw kind jonger dan 18 jaar en wil je graag dat de beugel wordt vergoed? Dan kun je als ouder een aanvullende verzekering voor orthodontie voor je kind afsluiten.

Wilt u weten hoeveel een verzekeraar vergoedt en of er sprake is van directe acceptatie of niet? Bekijk dan hier het overzicht.Mocht u verhinderd zijn tijdig op uw afspraak te verschijnen, dient u dit tenminste 48 uur voor de gemaakte afspraak aan ons te melden. Indien uw afwezigheid te laat of niet bij ons bekend is, kunnen wij tot 100% van de kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening brengen.

Zoals u weet, geven wij u als zorgaanbieder graag alle aandacht. Daarom hebben wij de verwerking van onze nota’s overgedragen aan Infomedics. Via Infomedics kunt u gemakkelijk en snel uw nota’s ontvangen, inzien en zaken rondom de nota zelf regelen, zoals:

  • Controleren of uw nota is betaald

  • Direct declareren bij zorgverzekeraar

  • Betalingsregeling treffen

  • Uitstel van betaling aanvragen

  • Mogelijkheid om direct te betalen met FiNBOX

  • Adreswijziging doorgeven

Meld u nu aan of kijk voor meer informatie op www.infomedics.nl